Diogelu

Yn MPCT, rydym yn ymrwymedig i ddiogelu ein myfyrwyr a’r cymunedau rydym yn gweithio ynddynt. Yn unol â’r datganiad cenhadaeth, bydd MPCT yn ymgysylltu, yn ysgogi ac yn addysgu er mwyn sicrhau rhagoriaeth i bawb. Rydym yn gwneud hyn mewn amgylchedd sy’n ofalgar, cefnogol, diogel a chadarnhaol.