Ein Cyfleusterau

Mae Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda yn gyfleuster Chwaraeon a Hamdden Llesol eithriadol sy’n helpu’r Coleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff i ddarparu elfennau ymarferol ein rhaglen. Mae’r cyfleusterau rhagorol yn helpu myfyrwyr i ddatblygu eu profiadau a’u sgiliau.