Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn rhaglenni hyfforddiant seiliedig ar waith sydd wedi’u cynllunio yn unol ag anghenion cyflogwyr. Mae’r rhain yn arwain at gymwysterau cydnabyddedig cenedlaethol. Maent yn ffordd ardderchog i’ch busnes ddatblygu sgiliau allweddol o fewn eich gweithlu.

Mae pob Prentisiaeth yn cynnwys yr elfennau canlynol:

  • Cymhwyster cymwys priodol hyd at Lefel 2 o leiaf o dan y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau
  • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru, e.e. cyfathrebu, cymhwyso rhif
  • Cymhwyster technegol megis BTEC neu City & Guilds (yn berthnasol i’r Brentisiaeth benodol)
  • Cymwysterau neu ofynion eraill fel y’u pennir gan y gwaith penodol

Prosbectws Prentisiaethau